Durada
60 crèdits ECTS. 1 any acadèmic a temps complet, 2 anys acadèmics a temps parcial
Calendari
De setembre juny. El Treball de Final de Màster es pot presentar al juny o setembre
Horari
Principalment entre les 14.00 i les 20.00 hores
Preu
Estudiants UE: 1.800 € | Estudiants no UE: 5.749,8 €
Places
44
Modalitat
De recerca, acadèmica i pràctica
Idioma
Castellà i anglès
Doctorat de la UPF al qual dóna accés