Durada 1 any acadèmic a temps complet, 2 anys acadèmics a temps parcial (60 crèdits ECTS)
Calendari De setembre juny. El pràcticum es fa de gener a juny
Horari
Principalment de tarda. El treball de fi de màster es pot presentar fins al setembre
Preu Estudiants UE: 2.906,4 € | Estudiants no UE: 5.749,8 €
Places 40
Modalitat De recerca, acadèmica i professionalitzadora
Idioma
Castellà i anglès
Doctorat de la UPF al qual dóna accés
Organització i contacte