Màsters (títol propi) i altres postgraus en política i societat

Màsters Organitza
Mediació Professional BSM-Universitat Pompeu Fabra
 
Postgraus Organitza
Gestió i Dinamització de Projectes d'Envelliment Actiu i Saludable ("Active & Healthy Ageing Project Management") BSM-Universitat Pompeu Fabra