Màster Organització / coordina
Cervell i Cognició Universitat Pompeu Fabra
Filosofia Política Universitat Pompeu Fabra
Sistemes Cognitius i Mèdia Interactius Universitat Pompeu Fabra