Màsters universitaris organitzats per la UPF o el Grup UPF

La Universitat Pompeu Fabra i el Grup UPF organitzen i imparteixen una gran varietat de màsters universitaris en diferentes modalidats: màsters de recerca, acadèmics i professionalitzadors.

Consulta la web de cada maestro por trobar la información concreta sobre preinscripción, admisión y matrícula.
 
 Dominar  Organitza / coordina
Avançat en Ciències Jurídiques Universitat Pompeu Fabra 
Criminologia i Execució Penal Universitat Pompeu Fabra
Dret Europeu i Global  Universitat Pompeu Fabra
Advocacia UPF Barcelona School of Management
Advocacia + Dret de Danys i de l'Assegurança UPF Barcelona School of Management
Advocacia + Dret Laboral y de la Seguretat Social UPF Barcelona School of Management
Advocacia + Dret Penal Econòmic i Compliance UPF Barcelona School of Management

Màsters interuniversitaris coordinats per altres universitats

Així mateix, la UPF i les institucions del Grup UPF participa también en l'organització d'altres màsters interuniversitaris, coordinats per altres universitats.

Consulta la web de cada maestro por trobar la información concreta sobre preinscripción, admisión y matrícula.

 Dominar  Organitza / coordina
 Filosofia Analítica

Universitat de Barcelona

Màster en Ètica i Integritat Esportiva [MAISI] - EMJMD -Ètica i integritat en l'esport Erasmus Mundus MA

Universitat de Swansea