Màsters universitaris organitzats per la UPF o el Grup UPF

La Universitat Pompeu Fabra i el Grup UPF organitzen i imparteixen una gran varietat de màsters universitaris en diferents modalitats: màsters de recerca, acadèmics i professionalitzadors.

Consulta la web de cada màster per trobar la informació concreta sobre preinscripció, admissió i matrícula.

 Màster  Organitza / coordina
Ciències Jurídiques Avançades Universitat Pompeu Fabra 
Criminologia i Execució Penal Universitat Pompeu Fabra
LL.M. in European and Global Law Universitat Pompeu Fabra
Advocacia i Procura UPF Barcelona School of Management

Màsters interuniversitaris coordinats per altres universitats

Així mateix, la UPF i les institucions del Grup UPF participa también en l'organització d'altres màsters interuniversitaris, coordinats per altres universitats.

Consulta la web de cada màster per trobar la informació concreta sobre preinscripció, admissió i matrícula.

 Màster  Organitza / coordina
Filosofia Analítica

Universitat de Barcelona

European Master in Law & Economics (EMLE) Universitat de Rotterdam

Màster en Ètica i Integritat Esportiva [MAISI] - EMJMD -Ètica i integritat en l'esport Erasmus Mundus MA

Universitat de Swansea