Durada del període de recerca

Tres cursos acadèmics a temps complet i cinc cursos acadèmics a temps parcial a partir de la data d'admissió al doctorat. La legislació preveu que es pugui sol·licitar una pròrroga d'un curs (de dos cursos si es fa a temps parcial).

Calendari

De setembre a juny

Horari

Dedicació a temps complet

Idioma

Català, espanyol i anglès

Places

30