Durada del període de recerca

Tres cursos acadèmics a temps complet i cinc cursos acadèmics a temps parcial a partir de la data d'admissió al doctorat. La legislació preveu que es pugui sol·licitar una pròrroga d'un curs (de dos cursos si es fa a temps parcial).

Calendari De setembre a juny
Horari
Dedicació a temps complet
Idioma
Català, espanyol i anglès
Places 30
Organització i contacte