Els Masters of Science són programes que ofereixen conjuntament la UPF Barcelona School of Management i el Departament d'Economia i empresa de la Universitat Pompeu Fabra. Aquests màsters ofreixen formació en business, màrqueting, management i finances combinant l'excel·lència acadèmica amb l'aplicació pràctica dels coneixements. Són programes amb vocació i projecció internacional, adreçats a estudiants acabats de graduar i a joves professionals, que vulguin adquirir les eines i els coneixements necessaris per afrontar els reptes d'un món global en constant transformació.