Màsters (títol propi) i altres postgraus en economia, finances i comptabilitat

Màsters Organització
Assessoria Fiscal BSM-Universitat Pompeu Fabra
 
Postgraus Organització
Auditoria de Comptes i Gestió Comptable de l'Empresa BSM-Universitat Pompeu Fabra
Comptabilitat Financera BSM-Universitat Pompeu Fabra
Comptabilitat Financera Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa
Comptabilitat Financera (semipresencial) BSM-Universitat Pompeu Fabra
Comptabilitat Financera (online) BSM-Universitat Pompeu Fabra
Controlling BSM-Universitat Pompeu Fabra 
Controlling (semipresencial) BSM-Universitat Pompeu Fabra 
Controlling (online) BSM-Universitat Pompeu Fabra 
Direcció Comptable i Control de Gestió BSM-Universitat Pompeu Fabra
Direcció Comptable i Control de Gestió (semipresencial) BSM-Universitat Pompeu Fabra 
Direcció Comptable i Control de Gestió (online) BSM-Universitat Pompeu Fabra 
Direcció i Gestió Públiques Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa
Direcció Financera BSM-Universitat Pompeu Fabra 
Direcció Financera (semipresencial) BSM-Universitat Pompeu Fabra 
Direcció Financera (online) BSM-Universitat Pompeu Fabra
Farmacoeconomia (online) BSM-Universitat Pompeu Fabra
Farmacoeconomia (en anglès) (online) BSM-Universitat Pompeu Fabra
Finances Corporatives BSM-Universitat Pompeu Fabra 
Finances Corporatives (semipresencial) BSM-Universitat Pompeu Fabra 
Finances Corporatives (online) BSM-Universitat Pompeu Fabra 
Finances Internacionals BSM-Universitat Pompeu Fabra 
Gestió de Cooperatives i Empreses d'Economia Social Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa
Economia de la Salut (online) BSM-Universitat Pompeu Fabra 
Economia de la Salut (en anglès) (online) BSM-Universitat Pompeu Fabra