Màsters (títol propi) i altres postgraus en economia, finances i comptabilitat

Màsters Organització
- -

 

Postgraus Organització
Controlling (online) UPF Barcelona School of Management 
Direcció i Gestió Públiques Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa (Tecnocampus)
Gestió de Cooperatives i Empreses d'Economia Social Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa (Tecnocampus)