Màsters (títol propi) i altres postgraus en recursos humans i habilitats de direcció

Màsters Organització
Direcció de Recursos Humans a les Organitzacions BSM-Universitat Pompeu Fabra
 
Postgraus Organització
Coaching Executiu i Personal BSM-Universitat Pompeu Fabra
Formació i Desenvolupament del Capital Humà BSM-Universitat Pompeu Fabra
Gestió de Recursos Humans i Relacions Laborals BSM-Universitat Pompeu Fabra
Selecció Avaluació i Conservació del Potencial Humà BSM-Universitat Pompeu Fabra