Màsters (títol propi) i altres postgraus en recursos humans i habilitats de direcció

Màsters Organització
- -

 

Postgraus Organització
Coaching UPF Barcelona School of Management