Màsters (títol propi) i altres postgraus en humanitats i gestió cultural

Màsters Organització
Creació Literària UPF Barcelona School of Management
Edició UPF Barcelona School of Management
 
Postgraus Organització
Gestió del Negoci Global de la Música UPF Barcelona School of Management / UPD