bequesiajuts

Ajudes a l'estudi

El Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge, pot oferir ajudes a l'estudi (matrícula i remuneració) per a estudiants que cursen el màster, associades a pràctiques d'assistència en docència o a tasques de recerca. Aquestes ajudes s'anuncien amb antelació a les webs de les unitats acadèmiques esmentades.

Pràctiques remunerades d'assistència a la docència

Altres beques: https://www.upf.edu/web/graus/beques-i-ajuts#postgrau