Màsters (títol propi) en publicitat i reputació corporativa

Màsters Organització
Estratègia i Gestió Creativa de la Marca

BSM-Universitat Pompeu Fabra

Protocol, Gestió d'Esdeveniments i Relacions Públiques BSM-Universitat Pompeu Fabra
 
Postgraus Organització
Postgrau en Planificació Estratègica de Marca i Brand Meaning BSM-Universitat Pompeu Fabra