Preus dels màsters universitaris organitzats per la UPF (2023-2024)
 

 

MÀSTERS
Estudiants de la Unió Europea*
Estudiants de fora de la Unió Europea
Preu/crèdit
Import total de la matrícula**
Preu/crèdit
Import total de la matrícula**
CIÈNCIES DE LA SALUT I DE LA VIDA
Bioinformàtica per a les Ciències de la Salut

27,67 €

1.800 €
(els 60 crèdits d'un curs)

93,5 €

5.749,8 €

(els 60 crèdits d'un curs)
Indústria Farmacèutica i Biotecnològica

27,67 €

1.800 €

93,5 

5.749,8 €
 

Recerca Biomèdica

27,67 €

1.800 €

93,5 

5.749,8 €
Laboratori d'Anàlisis Clíniques 

27,67 €

1.800 €

93,5 

5.749,8 €
Salut Pública

27,67 €

1.800 
(els 60 crèdits d'un curs)

93,5 

5.749,8 €
(els 60 crèdits d'un curs)
TRADUCCIÓ I CIÈNCIES DEL LLENGUATGE
Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge 27,67 € 1.800 € 93,5  5.749,8 €
Estudis de Traducció

27,67 €

1.800 €

93,5 

5.749,8 €
Lingüística Teòrica i Aplicada

27,67 €

1.800 € 

93,5 

5.749,8 €
Traducció entre Llengües Globals: Xinès - Espanyol 27,67 € 1.800 € 93,5  5.749,8 €
COMUNICACIÓ 
Recerca en Comunicació 

27,67 €

1.800 €

93,5 €

5.749,8 €

Digital Culture and Emerging Media 27,67 € 1.800 € 93,5 € 5.749,8 €
Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanis

27,67 €

1.800 €

93,5 

5.749,8 €
Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat 27,67 € 1.800 € 93,5  5.749,8 €
Gestió Estratègica de les Comunicacions i les Relacions Públiques   7.000 £
(90 crèdits ECTS)
  16.950 £
(90 crèdits ECTS)
DRET
Ciències Jurídiques Avançades

27,67 €

1.800 €

93,5 

5.749,8 €

Criminologia i Execució Penal

27,67 €

1.800 €
93,5 
5.749,8 €
European and Global Law 27,67 € 1.800 € 93,5  5.749,8 €
HISTÒRIA
Història del Món

27,67 €

1.800 €

93,5 

5.749,8 €

HUMANITATS
Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament

27,67 €

1.800 € 

93,5 

5.749,8 €
Estudis d'Àsia-Pacífic en un Context Global 27,67 €
1.800 €
(els 60 crèdits d'un curs)
93,5 
5.749,8 €
(els 60 crèdits d'un curs)
CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS  
Recerca en Economia, Finances i Empresa

27,67 €

1.800 € 93,5 
5.749,8 €
EDUCACIÓ  
Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, 
Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

18,46 €

1.247,4 € 93,5 
5.749,8 €
CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIALS

Recerca en Ciència Política

27,67 €

1.800 €

93,5 

5.749,8 €

Recerca en Sociologia i Demografia

27,67 €

1.800 €

93,5 

5.749,8 €

Democràcies Actuals. Nacionalisme, Federalisme i Multiculturalitat

27,67 €

1.800 € 

93,5 

5.749,8 € 

Estudis Migratoris

27,67 €

1.800 €

93,5 

5.749,8 €
Filosofia Política

27,67 €

1.800 €

93,5 

5.749,8 €
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS
Enginyeria Biomèdica Computacional

27,67 €

1.800 € 

93,5 

5.749,8 €
Erasmus Mundus joint master in Artificial Intelligence EMAI         
Sistemes Cognitius i Mèdia Interactius 27,67 € 1.800 € 93,5  5.749,8 €
Sistemes Interactius Intel·ligents

27,67 €

1.800 €

93,5 

5.749,8 €
Cervell i Cognició 27,67 € 1.800 € 93,5  5.749,8 €
Tecnologies del So i de la Música

27,67 €

1.800 €

93,5 

5.749,8 €

* Estudiants amb nacionalitat d'un país de la Unió Europea o amb residència a Espanya.

** Taxes administratives incloses: gestió de l'expedient acadèmic (69,80 €) i serveis docents específics (70 €)

 

Els estudiants que accedeixin a un màster amb un títol de fora de la Unió Europea i sense homologar, hauran de fer el pagament de 218,15 € en el moment de la matrícula. 

La sol·licitud del títol de màster té un cost de 218,15 €.