Preus dels màsters universitaris organitzats per la UPF

 

MÀSTERS
Estudiants de la Unió Europea
Estudiants de fora de la Unió Europea
Preu/crèdit***
Import total de la matrícula**
Preu/crèdit
Import total de la matrícula**
CIÈNCIES DE LA SALUT I DE LA VIDA
Bioinformàtica per a les Ciències de la Salut

54,67 €

3.420 €
(els 60 crèdits d'un curs)

93,5 €

5.749,8 € 

(els 60 crèdits d'un curs)
Indústria Farmacèutica i Biotecnològica

54,67 €

3.420 €

93,5 €

5.749,8 € 

Recerca Biomèdica

54,67 €

3.420 €

93,5 €

5.749,8 € 
Laboratori d'Anàlisis Clíniques 

54,67 €

3.420 €

93,5 €

5.749,8 € 
Salut Pública

52,70 €

3.301,8 €
(els 60 crèdits d'un curs)

93,5 €

5.749,8 € 
(els 60 crèdtis d'un curs)
TRADUCCIÓ I CIÈNCIES DEL LLENGUATGE
Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge 52,70 € 3.301,8 €  93,5 € 5.749,8 € 
Estudis de Traducció

54,67 €

3.420 €

93,5 €

5.749,8 € 
Lingüística Teòrica i Aplicada

52,70 €

3.301,8 € 

93,5 €

5.749,8 € 
Traducció entre Llengües Globals: Xinès - Espanyol 52,70 € 3.301,8 € 93,5 € 5.749,8 €
COMUNICACIÓ 
Comunicació Social

52,70 €

3.301,8 € 

93,5 €

5.749,8 € 
Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanis

52,70 €

3.301,8 € 

93,5 €

5.749,8 € 
Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat 52,70 € 3.301,8 € 93,5 € 5.749,8 € 
Gestió Estratègica de les Comunicacions i les Relacions Públiques   7.000 £
(90 crèdits ECTS)
  16.950 £
(90 crèdits ECTS)
DRET
Ciències Jurídiques

54,67 €

3.420 €

93,5 €

5.749,8 € 

Criminologia i Execució Penal

54,67 €

3.420 €
93,5 €
5.749,8 € 
European and Global Law 54,67 € 3.420 € 93,5 € 5.749,8 € 
HISTÒRIA
Història del Món

52,70 €

3.301,8 € 

93,5 €

5.749,8 € 

HUMANITATS
Arqueologia Global 54,67 € 3.420 € 93,5 € 5.749,8 €
Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament

52,70 €

3.301,8 € 

93,5 €

5.749,8 € 
Estudis d'Àsia-Pacífic en un Context Global 52,70 €
3.301,8 €
(els 60 crèdits d'un curs)
93,5 €
5.749,8 € 
(els 60 crèdits d'un curs)
CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS  
Recerca en Economia, Finances i Empresa

52,70 €

3.301,8 €  93,5 €
5.749,8 € 
EDUCACIÓ  
Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, 
Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

 

   
 
CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIALS

Recerca en Ciència Política

52,70 €

3.301,8 € 

93,5 €

5.749,8 € 

Recerca en Sociologia i Demografia

52,70 €

3.301,8 € 

93,5 €

5.749,8 € 

Democràcies Actuals. Nacionalisme, Federalisme i Multiculturalitat

52,70 €

3.301,8 € 

93,5 €

5.749,8 € 

Gestió de la Immigració

52,70 €

3.301,8 € 

93,5 €

5.749,8 € 
Filosofia Política

52,70 €

3.301,8 € 

93,5 €

5.749,8 € 
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS
Enginyeria Biomèdica Computacional

52,70 €

 3.301,8 € 

93,5 €

5.749,8 € 
Sistemes Cognitius i Mèdia Interactius 52,70 € 3.301,8 € 93,5 € 5.749,8 € 
Sistemes Interactius Intel·ligents

52,70 €

3.301,8 €

93,5 €

5.749,8 € 
Cervell i Cognició 52,70 € 3.301,8 € 93,5 € 5.749,8 € 
Comunicacions Mòbils 52,70 € 3.301,8 € 93,5 €  5.749,8 € 
Tecnologies del So i de la Música

52,70 €

3.301,8 €

93,5 €

5.749,8 € 

* Estudiants amb nacionalitat d'un país de la Unió Europea o amb residència permanent a Espanya.

** Taxes administratives incloses: gestió de l'expedient acadèmic (69,80 €) i serveis docents específics (70 €)

*** Pendent de l'aprovació del Decret de preus per part de la Generalitat de Catalunya

Els estudiants que accedeixin a un màster amb un títol de fora de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior sense homologar, hauran de fer el pagament de 218,15 € en el moment de la matrícula. 

La sol·licitud del títol de màster té un cost de 218,15 €.