Durada
1 any acadèmic a temps complet
Calendari
De setembre a juny
Horari
Horari de matí i de tarda
Preu
Estudiants UE: 1.800 € | Estudiants no UE: 5.749,8 €
Places
35
Modalitat
Recerca, acadèmica i professional
Idioma
Català, castellà i anglès
Doctorat de la UPF al qual dóna accés