Durada del període de recerca Tres cursos
Calendari D'octubre a juny
Horari
Dedicació a temps complet
Idioma
Anglès
Places 100
Organització i contacte