Màster en Indústria Farmacèutica i Biotecnològica

Sistema intern de garantia de qualitat

Secretaria dels Màsters en Biomedicina

Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida

Edifici Dr. Aiguader (campus del Mar)
Doctor Aiguader, 80
08003 Barcelona

Escriu la teva consulta en aquest enllaç.