Sistema intern de garantia de qualitat Sistema intern de garantia de qualitat

Secretaria dels Màsters en Biomedicina

Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida

Edifici Dr. Aiguader (campus del Mar)
Doctor Aiguader, 80
08003 Barcelona

 (+34) 93 316 3512 (de 9h a 15h. Agost tancat)

[email protected]