En aquesta pàgina es detalla tota la informació relativa a l'avaluació de l'activitat docent del professorat de la UPF per optar al complement per mèrits docents autonòmics i al reconeixement de l'activitat de la docència.

Unitat d'Anàlisi i Avaluació

Edifici Mercè
Carrer de la Mercè, 12
08002 Barcelona

[email protected]