Des de la UPEQ es fan els informes de valoració de l’activitat acadèmica a la Universitat, així com altres informes i anàlisi que es requereixin des de diferents Serveis o Unitats.

  • PREINSCRIPCIÓ:  La preinscripció és el sistema coordinat de distribució dels estudiants que garanteix la igualtat de condicions en el procés d'ingrés i d'admissió al primer curs dels estudis de grau.
  • ACCÉS I MATRÍCULA:Es concreta en l'obtenció d'evidències sobre els alumnes preinscrits i de nou ingrés a la titulació, i les seves característiques acadèmiques i sociodemogràfiques.
  • DESPLEGAMENT I RENDIMENT
    Permet poder fer un seguiment acurat de la qualitat docent impartida. En aquest bloc s'inclouen tres indicadors clau dins del procés de verificació de les titulacions de grau de cara a la seva acreditació: l'eficiència, la graduació i l'abandonament.