Des de la UPEQ es fan els informes de valoració de l’activitat acadèmica a la Universitat, així com altres informes i anàlisi que es requereixin des de diferents Serveis o Unitats.

Preinscripció

Accés i matrícula

Desplegament i rendiment

Idioma d'impartició de la docència