Cap de la Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat

Campos Díaz, Jordi

Equip

Núria Bascuñana Sallent

Bascuñana Sallent, Núria

Jofre Capdevila Farreras

Capdevila Farreras, Jofre

Lluís Coma Massó

Coma Massó, Lluís

Belén Naya Ortega

Naya Ortega, Belén

Noelia Rivas Núñez

Rivas Núñez, Noelia

Nuria Ortega Viudes

Ortega Viudes, Nuria

Anna Petit Solé

Petit Solé, Anna

Rosa Rizo Zapata

Rizo Zapata, Rosa

Marc Roca Puigros

Roca Puigros, Marc

Jordi Serret Sanahuja

Serret Sanahuja, Jordi