Cap de la Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat

Campos Díaz, Jordi

Equip

Aguilera Caballero, Begoña

Ardébol Ferrús, Remei

Núria Bascuñana Sallent

Bascuñana Sallent, Núria

Capdevila Farreras, Jofre

Esther Celma Fe

Celma Fe, Esther

Coma Massó, Lluís

Eloi Jornet Nasarre

Jornet Nasarre, Eloi

Belén Naya Ortega

Naya Ortega, Belén

Nuria Ortega Viudes

Ortega Viudes, Nuria

Petit Solé, Anna

Rizo Zapata, Rosa

Marc Roca Puigros

Roca Puigros, Marc

Serret Sanahuja, Jordi

Teixidó Vilar, Alba