La UPF en Xifres és la publicació electrònica que recull la informació estadística exhaustiva i de qualitat sobre els dos aspectes bàsics per a la Universitat, la docència i la recerca, a més dels recursos de personal i econòmics que la UPF hi destina.

La institució, i les dades que genera, van evolucionant any rere any, i aporten una informació molt valuosa que ens permet reflexionar no només sobre les activitats i els resultats obtinguts, sinó també apuntar cap a objectius de futur.

Les universitats necessitem cada vegada més retre comptes de la nostra activitat. Per això, aquesta publicació ens ha permès fer-ho des del primer moment, amb l'esperit de millora contínua i d'autoexigència que ha caracteritzat la nostra institució. Per tant, en aquests moments esdevé una informació cabdal per nodrir els diferents sistemes d'informació necessaris per al nostre sistema de garantia de qualitat. Amb això ens plantegem mantenir-nos en uns estàndards de nivell europeu en matèria de qualitat en l'ensenyament, de recerca i de transferència de coneixement cap a la societat.

La UPF en Xifres és, doncs, un instrument orientat a proporcionar informació tant a la societat en general com a la mateixa comunitat universitària de la UPF. Per una banda, és accessible per a qualsevol usuari extern: administracions, empreses, ciutadans, futurs estudiants, famílies... Però, per una altra banda, la informació que conté és d'una enorme qualitat, amb indicadors avançats que permeten, sobretot en l'àmbit de la docència, fer un seguiment exhaustiu del nostre funcionament.