Actualment, a la UPF es duen a terme dos processos per avaluar la tasca docent que s’hi desenvolupa. D’una banda, l’avaluació que fan els estudiants de la docència que han rebut, que s’avalua cada trimestre (AVALDO); i, d’una altra banda, l’avaluació de la docència i la millora i innovació docent dels professors, que voluntàriament la fan cada cinc anys.