En els darrers anys s’ha evidenciat un interès generalitzat i creixent pels rànquings universitaris.

Bàsicament, en el cas universitari, un rànquing consisteix en una relació d’universitats, ordenades en funció d’un conjunt d’indicadors.

En la majoria dels casos, els rànquings s’elaboren com a plataforma per donar visibilitat a diferents productes fets a mida que es deriven de les dades i dels indicadors emprats a l’hora de confeccionar-los (QS, THE), així com per comercialitzar-los, com a resposta acadèmica a l’interès per caracteritzar la comunitat científica (ARWU, Leiden) i en altres casos impulsats per institucions públiques (U-Multirank).

Les diferències en el posicionament de les universitats en els diferents rànquings es poden explicar per la tipologia i el nombre dels indicadors emprats (recerca vs. docència) i pe pes relatiu que les diferents metodologies atorguen a cada indicador en el càlcul final de la posició que cada universitat assoleix.