Esdeveniments 2018

 

Esdeveniments 2017

 

Esdeveniments 2016

Esdeveniments 2015

 • Seminari organitzat pel Grup de Recerca GLiCom, 14 de gener.
 • Seminari organitzat pel Grup d'Estudis de Prosòdia (GrEP), 19 de gener.
 • Seminari organitzat pel Grup d'Estudis del Discurs (GED), 3 de febrer.
 • Conferència organitzada per la Direcció General de Política Lingüística i el Laboratori de llengua de signes catalana, 12 de febrer.
 • Seminari organitzat pel Grup de Recerca GLiCom, 18 de febrer.
 • Seminari organitzat pels grups de Recerca PROA / GRAEL, 19 de febrer.
 • Seminari organitzat pel Grup de Recerca GLiCom, 4 de març.
 • Seminari organitzat pel Grup de Recerca UR-LING, 12 de març.
 • Seminari organitzat pel Grup d'Estudis de Prosòdia (UR-Ling, UPF), 23 de març.
 • Workshop organitzat pel Grup d'Estudis del Discurs, 26 de març.
 • Tutorials on Empirical Methods in Language Research, 7-8 d'abril.
 • Seminari organitzat pel Grup d'Estudis del Discurs (GED), 28 d'abril.
 • Formal and Experimental Approaches to Sign Language Theory. FEAST Barcelona 2015, 4-6 de maig.
 • Seminari organitzat pels Grups de Recerca GRAEL/CILCEAL, 13 de maig.
 • Seminaris organitzats pel Màster MULTIELE-ERASMUS MUNDUS, 12-14 maig.
 • Workshop organitzat per la Unitat de Recerca UR-Ling, 21 de maig.
 • Seminari organitzat pel Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge, 2 de juny.
 • Seminari organitzat pel Laboratori de Llengua de signes catalana i l'Associació de Pares de Nens Sords de Catalunya, 25 de juny.
 • Seminari organitzat pel Grup d'Estudis de Prosòdia (GrEP), 17 de juliol.
 • 27th European Summer School in Logic, Language and Information (ESSLLI 2015), 3-14 d'agost.
 • 4a Escola d'Estiu de Bilingüisme i Multilingüisme, 14-17 de setembre.
 • Enfocaments socioculturals per a l'aprenentatge / ensenyament de llengües addicionals. Recerca i formació del professorat. Escurçar les distàncies entre la pràctica i la teoria, 14-16 d'octubre.
 • Seminaris i col·loquis sobre Aprenentage de Llengües i Discurs organitzats pels Grups de Recerca [email protected] i GED, 30 d'octubre i 19 de noviembre.
 • Seminari organitzat pel Grup d'Estudis del Discurs, 3 de noviembre.
 • Workshop on Modality Across Categories,5-6 de novembre.
 • Seminari Tutorial on poster presentation: how to prepare and present your poster, organitzat pel Grup de Recerca GLIF, 27 de novembre
 • Seminar Control in Type-Logical Grammar, organitzat pel Grup de Recerca GLIF, 4 de desembre
 • Seminari Bidirectionality in the acquisition of L2 rhythm in Dutch and Spanish, organitzat pel Grup de Recerca GrEP, 9 de desembre.
 • Seminari: Features of mediated discourse: A corpus investigation of translated and edited language, organitzat pel  Grup de Recerca GED, 11 de desembre.
 • Seminari: Análisis del discurso entre culturas: El tema del horario laboral y Arbeitzeit en la prensa española y alemana, organitzat pel Grup de Recerca CEDIT, 15 de desembre.

Esdeveniments 2014

 • Workshop i conferència "Reading to learn" organitzats pel Màster universitari Erasmus Mundus i el Grup de Recerca [email protected] 7 al 10 d'abril.
 • Seminari organitzat pel Grup de Recerca [email protected] 10 d'abril.
 • I Jornada de Variació i lingüística Forense en honor a M. Teresa Turell. 24 d'abril.
 • MODEVIG Workshop.24 i 25 d'abril.
 • Seminari organitzat pel Grup CEDIT. 7 de maig
 • Workshop organitzat pel Grup UR-Ling.13 de maig
 • The psycholinguistic and neural consequences of bimodal bilingualism. 19 de maig
 • Seminari organitzat pel Grup CEDIT.28 de maig
 • Taller de análisis de la conversación, Britta Thörle.29 i 30 de maig
 • Seminari organitzat pel Grup GLiCom.4 de juny
 • Seminari organitzat pel Grup CEDIT.4 de juny
 • Seminari organitzat pel Grup CEDIT. 26 de juny
 • Seminari organitzat pel Grup CLiCom.9 de juliol
 • Seminari organitzat pel Grup GrEP.12 de setembre
 • Simposi organitzat pel Grup TRILCAT. 26 de setembre
 • Seminari organitzat pel Grup de Recerca GLiCom. 8 d'octubre
 • Seminari organitzat pel Grup d'Estudis del Discurs (GED). 21 d'octubre
 • Seminari organitzat pel Grup GLiCom. 5 de noviembre
 • Seminari organitzat pel Grup CEDIT. 10 de noviembre
 • Seminari organitzat pel Grup d'Estudis del Discurs (GED). 21 de noviembre
 • Seminari organitzat pel Grup d'Estudis del Discurs (GED). 27 de noviembre
 • Seminari organitzat pel Grup de Recerca GLiCom. 10 de desembre

Esdeveniments 2013

 • Simposi organitzat pel Grup de Recerca Consolidat TRILCAT.  13 de desembre de 2013
  V Simposi sobre traducció i recepció en la literatura catalana:  Traducció indirecta en la literatura catalana contemporània
 • Jornada organitzada pel Grup de recerca consolidat CEDIT , 11 de desembre 2013
  I Jornada Acadèmica sobre la Gestió de la Qualitat en Traducció
 • Seminari del grup CEDIT. 24 d'octubre del 2013
  Seminari "Der Kopf in der Sprache - anhand des Portugiesischen un Deutschen" a càrrec de Hans Schemann de la Universidade do Minho, Portugal.
 • Metodologies comparatives en l'estudi de la traducció  18 d'octubre de 2013
  III Jornada científica " Metodologies comparatives en l'estudi de la traducció" organitzada pel Grup de Recerca CEDIT.
 • Acte de cloenda del Màster en Lingüística Teòrica i Aplicada, 1 de juliol de 2013
 • JeNom 5: Eventualities beyonf verbs, 20-21 de juny de 2013
 • V Workshop sobre la prosòdia del català,  17 de juny de 2013
 • WORKSHOP de l'UR-Ling 2013 , 6 de juny de 2013
 • I Jornada d'Estudi de la Implantació de la Normativa, 6 de juny de 2013
 • VI Col·loqui Internacional sobre La història dels Llenguatges Iberoromànics d'Especialitat (CIHLIE), 23-25 de maig de 2013
 • El ojo de Polisemo V, 17 de abril de 2013

Esdeveniments 2012

 • Seminaris GrEP 16 i 18 de gener
 • Linguistic Aspects of the Translation of Children's Books 30 de gener
 • Translation Quality Assessment: Past and Present 30 de gener
 • Linguistic Aspects of the Translation of Children's Books 30 de gener
 • Translation and Bilingual Cognition 2 de febrer
 • Identidades lingüísticas: la transmisión intergeneracional de las lenguas
 • Le conflit entre les variétés: le cas du doublage français et québécois 20 de febrer
 • Bare Nominals in Brazilian Portuguese: more on the NP/DP analysis 20 de febrer
 • Annotating evidential and epistemic modal expressions in corpora 27 de febrer
 • Seminari Cedit 19 de març
 • Acte d'investidura de William Labov com a doctor honoris causa

Esdeveniments 2011

 • GLiF Seminar, June 23, 2011: John Moore
 • 2nd Barcelona Summer School on Bilingualism and Multlilingualism 12 al 15 de setembre
 • Workshop d'UR-Ling i Allencam 19 de maig
 • Congrés "Experimental Pragmatics 2011", 2,3 i 4 de juny
 • Conferència "Discourse and Knowledge" 30 de maig
 • Interpreting Studies Activities public lecture and workshop 30 de maig i 1 de juny
 • Coloquio internacional Historia de la traducción en Hispanoamérica: mediación lingüística y contactos culturales
 • II Simposi sobre Literatura Comparada Catalana i Espanyola. Lectures dels anys cinquanta
 • Verb Meaning in Context: 'The case of Spanish 'break', romper' 18 d'octubre
 • Seminaris Grup de Lingüística Formal 18 d'octubre
 • How to cancel an implicature 1 de desembre

Esdeveniments 2010

 • Workshop on Romance Intonation, Rom_ToBI, 22 desembre 2010
 • Workshop UR-Ling, 29 d'abril de 2010
 • VI International Conference on Language Adquisition (Barcelona, 8-10 September 2010)
 • 2n congrés: Entonació del català i Cat_T, 6 juliol 2010
 • Workshop on Prosodic Development - 16 Abril 2010
 • Workshop on the Subatomic Semantics of Event Predicates (17/03/2010)
 • XX Colloquium on Generative Grammar (18-20/03/2010)

Esdeveniments 2009

 • The 12th International Conference on Dialogue Analysis will be held in Barcelona, Spain, 15-18 September 2009.
 • Workshop on Prosody and Meaning, 17-18 September 2009
 • 1st Barcelona Summer School on Bilingualism and Multilingualism, 7-10 September 2009
 • Workshop sobre entonació del català i Cat_ToBI Barcelona, 17 de juliol de 2009
 • Col·loqui internacional sobre "Les relacions entre les literatures ibèriques, 18-20 juny 2009

Esdeveniments 2008

 • Linguistic Institute 2008: Graduate seminars in Barcelona (August 18-19, 2008)
 • EURALEX 13, 15-19 juliol 2008
 • I Congrés Intl. de Neologia en les Llengües Romàniques (CINEO), 07-10 maig 2008
 • Workshop on Reference to Abstract Objects in Natural Language, March 28-29, 2008
 • Jornades institucionals 2007-2008: "Un nou campus, una nova dècada"

Postgrau

 • Seminari GLiF a càrrec de Wolfram Hinzen (19/5/11)
 • Conferència a càrrec de James Coleman (The Open University, UK) (19/10/2010)
 • Seminaris de literacitat crítica a càrrec de Virginia Zavala (5,6 i 8/07/2010)
 • Conferència: El Aprendizaje de la literacidad académica en la educación...(07/07/2010)
 • Conferència: Lemmi più piccoli e più grandi della parola singola...(17/06/2010)
 • Seminaris: La novela moderna y contemporánea en traducción (7,8 i 9/06/2010)
 • Conferència i seminari: a càrrec de Luisa Martín Rojo (09/06/2010 i 10/06/2010)
 • Seminari GLiF (15/04/2010 i 13/05/2010)
 • Workshop on the Subatomic Semantics of Event Predicates (17/03/2010)
 • XX Colloquium on Generative Grammar (18-20/03/2010)
 • Seminaris sobre literacitat crítica (2-5/05/2010)
 • Conferència: Discourse and/in Politics "Politics as Usual" on the European Stage
 • Conferència:El papel del lenguaje en el desarrollo de la Teoría de la Mente en los niños sordos.
 • Conferència: Retos y desafíos actuales en la enseñanza de ELE
 • Conferència per al seminari avançat- Professor James R. Fitzgerald
 • Seminaris Forensic Linguistics - Professor James R. Fitzgerald
 • Seminari sobre metodologies de recerca qualitativa - Josep Espluga i Ana Prados
 • Conferència per al seminari avançat- Dra. Guiomar Ciapuscio
 • Seminari de postgrau Dra. Guiomar Ciapuscio
 • Curs de Màster Prof. Josep Quer, U. Amsterdam/ICREA (15/16/17/ 12/2008)
 • Seminari de postgrau Prof. KP Mohanan (22-26/09/08)
 • Conferència inaugural del curs de postgrau Prof. KP Mohanan (25/09/2008)
 • Seminari i Conferència Dr. Patrick Charaudeau
 • Conferència per al seminari avançat- Dra. Antonella Sorace
 • Seminari Dra. Antonella Sorace
 • Conferència per al seminari avançat- Dr. Istvan Kecskes
 • Seminari Dr. Istvan Kecskes
 • Conferència per al seminari avançat- Dra. Ann Copestake
 • Seminari Dra. Ann Copestake