Qualitat

L'Àmbit Acadèmic de Traducció i Ciències del Llenguatge és la responsable de garantir la qualitat dels programes formatius del centre (grau, màster i doctorat), de la recerca i de la gestió, així com la seva millora contínua.

El  Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la UPF, certificat per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) el 2011,  ha estat desplegat al centre i ha contribuït en l'obtenció de l'acreditació de qualitat de les seves titulacions oficials.