UR-Ling s'estructura en quatre subgrups: UR-Ling s'estructura en quatre subgrups:Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge

Edifici Roc Boronat (campus del Poblenou)
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona

+34 93 542 22 62

alex.alsina@upf.edu