• Responsable de l'UCA: Anna Espunya
  • Coordinadora de l'Àmbit de Docència: Carme Bach
  • Responsable de l'Àmbit de Recerca i Transferència: Laia Mayol
  • Responsable de l'Àmbit de Personal Docent i Investigador: Elisenda Bernal
  • Responsable d'Avaluació i Qualitat: Carme Colominas
  • Delegada del Departament per a la internacionalització de la Unitat de Coordinació Acadèmica de Traducció i Ciències del Llenguatge: Núria Bel
  • Secretària Acadèmica: Silvia Perpiñán
  • Responsable de l'UGA: Núria Sánchez

Resolució de la constitució de l'UCA del 9 de juny del 2016
Resolució per la qual es constitueix l'equip de l'UCA del 15 de juny del 2016
Resolució per la qual es modifica l'equip de l'UCA del 9 de febrer del 2017
Resolució per la qual es modifica l'equip de l'UCA del 19 de juny del 2018
Resolució per la qual es modifica l'equip de l'UCA del 26 d'abril del 2022
Resolució per la qual es modifica l'equip de l'UCA del 22 de setembre del 2022

Darrera actualització: 22-09-2022