La Unitat de Coordinació Acadèmica (UCA) és la unitat que coordina totes les qüestions relacionades amb la vida acadèmica del Departament i la Facultat en tots aquells assumptes que requereixen una estratègia conjunta. L’equip de coordinació de l’UCA està format per:

 • Director del Departament: Patrick Zabalbeascoa Terran
 • Degana de la Facultat: Carme Bach Martorell
 • Responsable de l'Àmbit de Recerca i Transferència: Laia Mayol Toll
 • Responsable de l'Àmbit de Personal Docent i Investigador: Elisenda Bernal Gallén
 • Responsable d'Avaluació i Qualitat: Carme Colominas Ventura
 • Secretària Acadèmica: Silvia Perpiñán Hinarejos
 • Coordinador del Programa de Doctorat: Luis Pejenaute Rodríguez
 • Coordinadors dels màsters oficials: Louise E. McNally Seifert, Carmen López FerreroJosé Francisco Ruiz Casanova, Gemma Andújar Moreno i Maria Dolors Cañada Pujols
 • Responsable de l'UGA: Núria Sánchez Ginés

Resolució de la constitució de l'UCA del 9 de juny del 2016
Resolució per la qual es constitueix l'equip de l'UCA del 15 de juny del 2016
Resolució per la qual es modifica l'equip de l'UCA del 9 de febrer del 2017
Resolució per la qual es modifica l'equip de l'UCA del 19 de juny del 2018
Resolució per la qual es modifica l'equip de l'UCA del 26 d'abril del 2022
Resolució per la qual es modifica l'equip de l'UCA del 22 de setembre del 2022
 

Equip de direcció del Departament:

 • Director del Departament: Patrick Zabalbeascoa Terran
 • Secretària del Departament: Silvia Perpiñán Hinarejos
 • Sotsdirectores: Elisenda Bernal Gallén i Laia Mayol Toll

Equip de Deganat:

 • Degana: Carme Bach Martorell
 • Secretari acadèmic: Marcel Ortín Rull
 • Vicedegana d'ordenació acadèmica: Marta Marfany Simó
 • Vicedegana d'estudiants: Maria Theresia Naro Geb Wirf
 • Vicedegana de la Facultat, responsable d’avaluació i qualitat dins de l’àmbit de promoció i qualitat: Carme Colominas Ventura 
 • Cap d'estudis dels grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades: Montse Cunillera Domènech
 • Coordinador de mobilitat: Joan Costa Carreras
 • Responsable d'Innovació: Gemma Barberà Altimira

Coordinadors/-ores de les titulacions de postgrau:

 • Màster en Estudis de Traducció: José Francisco Ruiz Casanova
 • Màster en Lingüística Teòrica i Aplicada: Louise E. McNally Seifert
 • Màster en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge: Carmen López Ferrero
 • Màster en Traducció entre Llengües Globals: Xinès-Espanyol: Gemma Andújar Moreno 
 • Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes: Maria Dolors Cañada Pujols
 • Doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge: Luis Pejenaute Rodríguez

Darrera actualització: 11-06-2024