1 plaça de personal de suport a la recerca per a col·laborar en la investigació general sobre un estudi d’autisme no verbal. 

Consulteu la convocatòria i la resolució.

 

2 places de personal de suport a la recerca per a col·laborar en l’àmbit de les anotacions lingüístiques de la parla de pacients amb Huntington's i de l’estadística

Consulteu la convocatòria i la resolució.

 

Dos contractes a temps parcial per a experts sords en recerca lingüística

Consulteu la convocatòria i la resolució

Tècnic en bases de dades amb experiència en lèxic

Es necessita tècnic per al disseny i implementació de dues bases de dades per a projectes relacionats amb classificació del lèxic neològic. Consulteu la informació de l'oferta.

 

Plaça postdoctoral amb perfil docent de llengua anglesa

S'obre una cerca de candidats per a una plaça ​amb contracte postdoctoral ​​("postdoc2") per un any per al curs 2017-2018 al Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra amb perfil docent de llengua anglesa​, amb la càrrega corresponent a un professor a temps complet​. Els candidats han de ser doctors en el moment de presentar la sol·licitud, han d'acreditar activitat de recerca, amb publicacions de difusió internacional, en qualsevol dels àmbits de recerca del Departament i han de demostrar capacitat per impartir docència universitària de llengua anglesa. El sou anual brut és de 30.048,48 € .

Els sol·licitants han d'emplenar aquest formulari de sol·licitud i adjuntar-hi un currículum i un resum dels interessos de recerca i de docència. També han de demanar a un màxim de tres avaladors que els facin un informe de referència a través d'aquest aplicatiu. El termini per presentar sol·licituds s'acaba el 15 d'abril del 2017  i el termini per presentar els informes de referència s'acaba el 30 d'abril del 2017.

Resolució

Final Hiring Decision

 

1 post-doc position on computational approaches to reference with memory-enhanced neural networks

Consulteu la convocatòria i la resolució.

Plaça d'assistent de recerca en Lingüística de Llengua de Signes Espanyola

El BCBL, centre de recerca neurocognitiva ubicat a Sant Sebastià, junt amb el LSC Lab, part del grup de recerca GLiF (Grup de Lingüística forma) de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), convoquen una plaça d'assistent a la recerca per a incorporar-se al equip de recerca en llengua de signes espanyola (LSE) i persones sordes. La persona treballarà a la seu del BCBL a Sant Sebastià.

Consulteu la convocatòria i la resolució

 

Tècnic tractament dades estadístiques

Es necessita tècnic per al tractament de dades estadístiques.

Consulteu l'oferta i la resolució.

 

Anàlisi de dades audiovisuals en Premiere

L'investigador haurà d'analitzar acústicament unes dades audiovisuals emprant el programa Premiere.

Consulteu la convocatòria  i la resolució .

 

Encàrrecs de docència

Enviament de currículums per a encàrrecs de docència

El departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra obre un període de recepció de currículums de persones interessades per impartir docència en les assignatures de les titulacions ofertes per la Facultat de Traducció i Interpretació, concretament els graus en Traducció i Interpretació i en Llengües Aplicades.

Podeu enviar el vostre CV a l'adreça treballar.dtcl@upf.edu i el departament es posarà en contacte amb vosaltres si sorgeix cap encàrrec amb el vostre perfil.

 

ICREA i places finançades per convocatòries competitives

El DTCL està obert a avalar bons candidats per ocupar places finançades en convocatòries competitives anuals com ara ICREA (contractes per a investigadors 'senior'), el programa Marie Curie, així com beques postdoctorals a través dels programes Juan de la Cierva i Beatriu de Pinós.

En general, per rebre el suport del departament, els candidats han de tenir, a més d'excel·lents credencials acadèmiques de les exigides per la convocatòria, una especialització de recerca que s'adigui amb els àmbits de recerca del departament.

Els investigadors que tinguin interès per presentar-se a aquestes convocatòries amb l'aval del departament s'han de posar en contacte amb el director; en el cas del programa Marie Curie i dels programes postdoctorals, s'han de posar en contacte amb l'investigador del departament amb qui el candidat vulgui treballar.