La nostra recerca s'articula en els àmbits següents:

 • Estudis de traducció
 • Traducció especialitzada
 • Recepció i traducció literàries
 • Anàlisi del discurs
 • Adquisició del llenguatge
 • El llenguatge i les patologies del cervell
 • Aprenentatge de llengües
 • Lexicologia i lexicografia
 • Terminologia i gestió del coneixement
 • Lingüística formal i descriptiva, i variació lingüística
 • Lingüística computacional i enginyeria lingüística

L'Àmbit Acadèmic de Traducció i Ciències del Llenguatge acull diversos grups de recerca reconeguts i projectes competitius. A més, per tal d'impulsar l'intercanvi acadèmic i fomentar la divulgació de la recerca en els àmbits acadèmics pertinents, organitza activitats (jornades, congressos, col·loquis, conferències i seminaris) amb regularitat i promou la publicació en línia de documents de recerca produïts pels seus investigadors i estudiants de postgrau.