Si voleu fer una estada com a investigador (per exemple, durant un any sabàtic) o com a professor a través del programa Erasmus o de programes finançats similars, poseu-vos en contacte directament amb algun professor concret de la nostra unitat que us pugui fer d'amfitrió. Si us plau, no us adreceu directament a la direcció de la unitat.

  • En el cas d'estades de recerca, el contacte ha de ser l'investigador individual o el cap del grup de recerca amb el qual voleu estar en contacte.
  • En el cas d'estades que impliquin docència, identifiqueu una o més assignatures de grau o de màster a les quals vincular la vostra docència i poseu-vos en contacte amb el professor responsable d'aquestes assignatures.

El professor amfitrió plantejarà la possibilitat de l'estada amb la direcció de la unitat perquè hi doni el vistiplau.