Adjudicació de destinació i tràmits

 

Estada obligatòria (3r curs)

 

Estada optativa (4t curs de Traducció i Llengües Aplicades i 5è curs del Doble Grau)