L’Agenda 2030, aprovada per Nacions Unides el 2015, inclou 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i 169 fites que s’han d’assolir el 2030. Els ODS fan referència a les cinc P o àmbits: aliances o partnership, pau, planeta, persones i prosperitat, i cobreixen la dimensió ambiental, econòmica i social de la sostenibilitat.

 

Com contribueix la UPF a l’assoliment d’aquests objectius?

La UPF se suma a aquest compromís global i ho assumeix com un repte i una oportunitat. 

Conjuntament amb d’altres universitats catalanes, ha signat la Declaració El compromís de les universitats catalanes amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible: cap a una educació transformadora per a un món nou  i el  Pla d’Acció del sistema universitari per a la consecució de l’Agenda 2030. L’objectiu final d'aquest pla és assolir el desplegament dels 17 Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) relacionats amb el sistema universitari de Catalunya. Actualment hi ha diferents grups de treball en els que hi participa.

La UPF vol contribuir al canvi social també a través de la cultura, i entén que de la seva activitat natural com a centre de coneixement emanen nombroses iniciatives que depassen l’entorn acadèmic i que demanen mecanismes de millora de l’entorn. Per aquest motiu, s'ha afegit un ODS, el 17A. Diversitat cultural i lingüística.

Un dels projectes més rellevants en docència és la xarxa d'innovació de la UPF que dur a terme un projecte per dissenyar nous materials docents basats en l’Aprenentatge Basat en Problemes (ABP), i basat en projectes (ABPj) i l'Aprenentatge Servei (ApS) per a abordar els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i generar una xarxa de professorat que treballi de manera col·laborativa amb aquesta finalitat.

La UPF situa al centre de la seva missió vetllar per assegurar la coherència del compromís amb els ODS en els diferents àmbits d’actuació: educació i docència; compromís amb la societat; recerca i transferència i estratègia, gestió i governança. 

En recerca, destaca el programa internacional de la UPF de generació i transmissió de nou coneixement entorn al concepte de Benestar Planetari, completament alineat amb els ODS.

El nou programa Horitzó 2027 recull aquests compromisos i reptes estratègics.

 

Animem a la comunitat universitària a què comparteixi les seves actuacions, experiències, tasques, tant en l'àmbit de l’estratègia,  la gestió i la governança, com en el l’educació i la docència,  o la recerca i la transferència i en el del compromís amb la societat. Us podeu posar en contacte amb nosaltres a [email protected]

 

Algunes contribucions de la UPF al desenvolupament sostenible en els diferents ODS

(Aquesta informació fa referència a la Universitat Pompeu Fabra, no al grup UPF.)