El Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement de la UPF convoca el PlaCLIK, un pla d'ajuts de suport a la qualitat i a la innovació en aprenentatge i coneixement que té per objecte donar suport al desenvolupament de projectes relacionats amb els ensenyaments de grau i postgrau, que atenguin necessitats i que aportin innovació al procés d'ensenyament-aprenentatge, a partir de diferents línies estratègiques. 

Entre les diferents línies estratègiques trobem "Igualtat de gènere" i "Compromís social, desenvolupament sostenible" vinculades a l'àmbit de RS.

Una altra de les funcions del CLIK és facilitar l’estada dels estudiants a la Universitat. Per aconseguir-ho, impulsa projectes basats en l’acompanyament, la mentoria i la tutoria de l’estudiant des de l'inici fins al final de la seva vida acadèmica a la Universitat. El Pla d'Acció Tutorial (ACTE) és el model d'acció tutorial implantat a la UPF en què cada estudiant de grau té assignat un tutor des del moment en què entra a la universitat.

Dins de l'àmbit de la transferència social, el CLIK promou la innovació mitjançant el disseny, el desenvolupament i l'avaluació pedagògics d'iniciatives orientades a integrar la responsabilitat social a la docència i als plans d'estudi de la UPF. Així, trobem el projecte Horitzons i el projecte Prometeus com a exemples d'aquesta transferència social.