ODS 12. Consum i producció responsables ODS 12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles 

 

En relació a aquest ODS la UPF està treballant els següents aspectes: