ODS 6. Aigua neta i sanejamentODS 6. Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l'aigua i el sanejament per a totes les persones 

 

En relació a aquest ODS la UPF està treballant els següents aspectes: