ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlidesODS 16. Promoure societats pacífiques i inclusives per tal d’aconseguir un desenvolupament sostenible, proporcionar accés a la justícia per a totes les persones i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells 

 

En relació a aquest ODS la UPF està treballant els següents aspectes: