ODS 9. Indústria, innovació i infraestructuresODS 9. Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació 

 

En relació a aquest ODS la UPF està treballant els següents aspectes: