La Xarxa d'Innovació educativa és l’espai de coordinació entre els Responsables d’Innovació de les UCA, el vicerectorat de Transformació Educativa, Cultura i Comunicació, i el personal tècnic del CLIK. Té per objectiu impulsar i implementar estratègies de millora educativa a la UPF que impliquin la interacció i coordinació entre diverses UCA. 

 

Què fa?

Les seves funcions són:

  • Generar un espai per a la discussió de les tendències i les necessitats de l’educació superior, 
  • Contribuir a marcar i aplicar els estàndards i indicadors de qualitat i innovació docent a la UPF, 
  • Ser un referent en coneixement i en tendències educatives per a l’aplicació pràctica a les aules (on line i off line) de la UPF, 
  • Esdevenir un motor constant de transformació i renovació educativa a la Universitat, 
  • Fomentar la interacció entre experts del camp de l’educació dins i fora de la universitat, 
  • Promoure la cooperació i/o col·laboració de bones pràctiques inspirades en models com el de l’scholarship,
  • Facilitar la  millora de la qualitat docent a través de pràctiques d’observació mútua i peer review, 
  • Desenvolupar anàlisis, diagnosis i recerques en l’àrea de l’educació i en els àmbits específics des d’on s’imparteix docència a la UPF.

Projectes

La Xarxa d'Innovació s'encarrega de promoure projectes d'innovació i de millora de la docència. 

Com contactar-hi?

La Xarxa d'Innovació està formada pels Responsables d'Innovació, docents que destaquen pel seu perfil innovador:

Els responsables d'innovació col·laboren i actuen coordinadament amb el CLIK, La Factoria+ i el Servei d'Informàtica, i vetllen perquè les seves actuacions s’executin dins les respectives Unitats de Coordinació Acadèmica.

CLIK

Edifici La Nau (campus del Poblenou)
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona

 (+34) 93 542 24 27

[email protected]

@clik_UPF