ODS 11. Ciutats i comunitats sosteniblesODS 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles 

 

En relació a aquest ODS la UPF està treballant els següents aspectes: