A través d'una enquesta realitzada al darrer trimestre del curs 2019-2020, en col·laboració entre l'àmbit de Responsabilitat Social i el Servei de Recerca, els grups UPF han mostrat la recerca que es fa a la Universitat relacionada amb l'Agenda 2030 i, concretament, amb els diferents ODS.

L'enquesta, on s'havien d'escollir tres ODS, ha estat contestada per 93 grups, que representen el 73% dels grups de recerca existents a la UPF (dades del Servei de Recerca). D'entre tots els departaments, el Departament de Comunicació és el que ha obtingut un nivell més alt de resposta (100%).

Del total de 93 grups, 85 han contestat que la seva recerca estava alineada amb algun ODS.

Els tres ODS més assenyalats són el 3 (salut i benestar), 5 (igualtat de gènere) i 16 (pau, justícia i institucions sòlides).

I els que menys, el 6 (aigua neta i sanejament), el 7 (energia assequible i no contaminant ) i el 17 (aliances per assolir els objectius).

Podeu consultar el quadre dels grups de recerca amb els ODS respectius vinculats