A través d'una enquesta realitzada al darrer trimestre del curs 2019-2020, en col·laboració entre l'àmbit de Responsabilitat Social i el Servei de Recerca, els grups UPF van mostrar la recerca que es fa a la Universitat relacionada amb l'Agenda 2030 i, concretament, amb els diferents ODS.

A partir d'aquesta data, i relacionat amb la convocatòria COFRE, es demana als grups de recerca que indiquin amb quins ODS està alineada la seva recerca.

Podeu consultar el quadre dels grups de recerca amb els ODS respectius vinculats per a cada convocatòria.