ODS 15. Vida terrestreODS 15. Protegir, restaurar i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, aturar i revertir la degradació del sòl, i aturar la pèrdua de la biodiversitat 

 

En relació a aquest ODS la UPF està treballant els següents aspectes: