ODS 10. Reducció de les desigualtatsODS 10. Reduir la desigualtat en i entre els països 

En relació a aquest ODS la UPF està treballant els següents aspectes: