Vés enrere La Facultat i el Departament d'Humanitats obtenen la certificació favorable del seu Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ)

La Facultat i el Departament d'Humanitats obtenen la certificació favorable del seu Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ)

16.06.2023

 

El Comitè d'avaluació externa que ha visitat el centre, integrat per persones expertes en sistemes de garantia de la qualitat, ha emès en data 16 de novembre del 2022 l'informe favorable de certificació de la implantació del SGIQ de la Facultat i Departament d'Humanitats. L'informe, estructurat en dimensions, atorga a la dimensió 2 relativa al Disseny, revisió i millora dels programes formatius, la major de les qualificacions possibles, això significa que els processos d'aquesta dimensió estan degudament implantats al centre, són complets i eficients i, a més, hi ha exemples de bones pràctiques. Entre aquestes, cal citar la tasca realitzada per les coordinacions acadèmiques dels títols de màster que, a través d'accions tutoritzades, duen a terme un seguiment dels alumnes prematriculats als seus títols, a fi de definir els perfils d'ingrés i, si escau, orientar i fidelitzar l'alumnat; així com els serveis, les infraestructures i l'equipament de suport a la docència, que donen una resposta molt adequada a les necessitats de les titulacions i faciliten l'aprenentatge dels estudiants.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact