Vés enrere Acreditació institucional Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida i del Departament de Medicina i Ciències de la Vida

Acreditació institucional Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida i del Departament de Medicina i Ciències de la Vida

19.07.2023

 

D’acord amb les corresponents resolucions del Consejo de Universidades de 18 de juliol del 2023, Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida i del Departament de Medicina i Ciències de la Vida han obtingut l’acreditació institucional, que comporta l'acreditació automàtica de tots els títols de grau i de màster universitaris oficials que s'imparteixen en aquest centre, sense haver d’acreditar-los un a un (article 14 del Reial Decret 640/2021, de 27 de juliol).

Els requisits que s'han de complir prèviament per a sol·licitar l'acreditació institucional de centres universitaris són: haver renovat l'acreditació inicial de, com a mínim, la meitat dels títols oficials de grau i de màster; i comptar amb la certificació de la implantació del seu sistema de garantia intern de qualitat. En relació amb aquest darrer, AQU va emetre, el passat 17 de maig del 2023, els informes favorables de certificació del SGIQ Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida i del Departament de Medicina i Ciències de la Vida.

La renovació de l'acreditació institucional de la Facultat i del Departament d'Humanitats haurà d'obtenir-se abans del transcurs de sis anys comptats a partir de la data de resolució de l'acreditació institucional.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact