Vés enrere Acreditació institucional de la Facultat i el Departament d'Humanitats

Acreditació institucional de la Facultat i el Departament d'Humanitats

18.01.2023

 

D’acord amb les corresponents resolucions del Consejo de Universidades de 18 de gener del 2023, la Facultat i el Departament d'Humanitats han obtingut l’acreditació institucional, que comporta l'acreditació automàtica de tots els títols de grau i de màster universitaris oficials que s'imparteixen en aquest centre, sense haver d’acreditar-los un a un (article 14 del Reial Decret 640/2021, de 27 de juliol). 

Els requisits que s'han de complir prèviament per a sol·licitar l'acreditació institucional de centres universitaris són: haver renovat l'acreditació inicial de, com a mínim, la meitat dels títols oficials de grau i de màster; i comptar amb la certificació de la implantació del seu sistema de garantia intern de qualitat. En relació amb aquest darrer, AQU va emetre, el passat 24 d'octubre del 2022, els informes favorables de certificació del SGIQ de la Facultat i del Departament d'Humanitats. Els informes, estructurats en dimensions, atorgaven a la dimensió 2 relativa al Disseny, revisió i millora dels programes formatius la major de les qualificacions possibles, això significa que els processos d'aquesta dimensió estan degudament implantats al centre, són complets i eficients i, a més, hi ha exemples de bones pràctiques. Entre aquestes, cal citar la tasca realitzada per les coordinacions acadèmiques dels títols de màster que, a través d'accions tutoritzades, duen a terme un seguiment dels alumnes prematriculats als seus títols, a fi de definir els perfils d'ingrés i, si escau, orientar i fidelitzar l'alumnat; així com els serveis, les infraestructures i l'equipament de suport a la docència, que donen una resposta molt adequada a les necessitats de les titulacions i faciliten l'aprenentatge dels estudiants.

La renovació de l'acreditació institucional de la Facultat i del Departament d'Humanitats haurà d'obtenir-se abans del transcurs de sis anys comptats a partir de la data de resolució de l'acreditació institucional.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact