Vés enrere Obtenció de l'acreditació institucional per part de la Facultat i el Departament de Dret

Obtenció de l'acreditació institucional per part de la Facultat i el Departament de Dret

12.09.2022

 

D’acord amb les corresponents resolucions del Consejo de Universidades de 27 de juliol i 7 de setembre del 2022, la Facultat i el Departament de Dret han obtingut l’acreditació institucional, que comporta l'acreditació automàtica de tots els títols de graus i de màsters universitaris oficials que s'imparteixen en aquell centre, sense haver d’acreditar-los un a un (article 14 del Reial Decret 640/2021, de 27 de juliol). 

Els requisits que s'han de complir prèviament per a sol·licitar l'acreditació institucional de centres d'universitats públiques i privades són: haver renovat l'acreditació inicial de, com a mínim, la meitat dels títols oficials de Grau i de Màster; i comptar amb la certificació de la implantació del seu sistema de garantia intern de qualitat. En relació amb aquest darrer, AQU va emetre, el passat 15 de desembre de 2021, els informes favorables de certificació del SGIQ de la Facultat i del Departament de Dret, els quals destacaven, com a bones pràctiques del centre: els informes analítics dels resultats acadèmics dels títols; la realització de reunions periòdiques amb els delegats de cada curs per a conèixer les seves opinions i problemàtiques i gestionar-les; la publicació de dades agregades en diferents nivells (universitat, centre, titulació i altres) que permet un complet anàlisi de debilitats i fortaleses i un bon exemple de transparència; i el compromís amb la transparència per la publicació de l'evolució dels indicadors del quadre de comandament i la publicació de la diversitat de canals per a la presentació de queixes i suggeriments.

La renovació de l'acreditació institucional de la Facultat i del Departament de Dret haurà d'obtenir-se abans del transcurs de sis anys comptats a partir de la data de resolució de la sol·licitud d'acreditació.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact