Notícies Notícies

Torna a la pàgina principal
Vés enrere

La Facultat i el Departament de Ciències Polítiques i Socials, primers centres integrats acreditats institucionalment

La Facultat i el Departament de Ciències Polítiques i Socials, primers centres integrats acreditats institucionalment

L'obtenció de l'acreditació institucional permet als centres universitaris l'acreditació de tots els títols de graus i de màsters universitaris oficials que s'imparteixen en aquell centre, sense haver d’acreditar títol a títol,  i s'haurà de renovar cada cinc anys.

 

07.09.2021

 

Els requisits que s'han de complir prèviament per a sol·licitar l'acreditació institucional de centres d'universitats públiques i privades són: haver renovat l'acreditació inicial de, com a mínim, la meitat dels títols oficials de Grau i de Màster; i comptar amb la certificació de la implantació del seu sistema de garantia intern de qualitat.

El passat 16 de juny de 2021, AQU va emetre informe favorable per a la certificació del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat de la UCA de Ciències Polítiques i Socials, com a pas previ a l’obtenció de l’acreditació institucional. L’informe del comitè extern destaca, com a bones pràctiques del centre: els informes analítics dels resultats acadèmics dels títols; la progressiva incorporació de la perspectiva de gènere en els processos d’aprenentatge; les accions dirigides a fomentar la participació del professorat al PlaCLIK per incorporar la perspectiva de gènere a la docència; i la publicació d’informació sobre suggeriments i queixes rebudes a la universitat al Portal de Transparència.

Per resolució del Consejo de Universidades de 21 de juliol de 2021, la Facultat i el Departament de Ciències Polítiques i Socials obtenen l’acreditació institucional, que té els efectes previstos a l’article 27 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre.

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

ODS - Objetivos de desarrollo sostenible:

SDG - Sustainable Development Goals:

Els ODS a la UPF Los ODS en la UPF The ODS at UPF