1. Aprovació del Manual del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de la UPF versió 4. Annex 1

2. Aprovació del Manual de Processos del SGIQ Marc versió 2, que inclou el catàleg d’indicadors. Annex 2

3. Aprovació de la proposta d'un nou Informe de Revisió del SGIQ Marc i del SGIQ dels centres. Annex 3

4. Aprovació de les propostes de millora 19, 20 i 21 del Pla millora-SGIQ Marc UPF. Annex 4