Durada
1 any acadèmic a temps complet, 2 anys acadèmics a temps parcial (60 crèdits ECTS)
Calendari
De setembre a juny
Horari
Normalment de tarda
Preu
Estudiants UE: 1.800 € | Estudiants no UE: 5.749,8 €
Places
40
Modalitat
Recerca
Idioma
Anglès, català i castellà (es garanteix la possibilitat de cursar el màster íntegrament en anglès en l'especialitat de lingüística formal, lingüística computacional i adquisició)
Doctorat de la UPF al qual dóna accés