Durada 1 any acadèmic a temps complet, 2 anys acadèmics a temps parcial (60 crèdits ECTS) 
Calendari De setembre a juny
Horari
De tarda 
Preu Estudiants UE: 3.301,8 € | Estudiants no UE: 5.749,8 € 
Places

30

Modalitat De recerca
Idioma
Anglès
Doctorat de la UPF al qual dóna accés
Doctorat en Comunicació (prèvia admissió)
Organització i contacte