Durada
1 any acadèmic a temps complet, 2 anys acadèmics a temps parcial (60 crèdits ECTS)
Calendari
De setembre a juny
Horari
De tarda
Preu
Estudiants UE: 1.800 € | Estudiants no UE: 5.749,8 €
Places
35
Modalitat
De recerca
Idioma
Anglès
Doctorat de la UPF al qual dóna accés

Doctorat en Comunicació (prèvia admissió)

Organització i contacte