Unitat de Coordinació Acadèmica de Comunicació

Curs 2021-2022

Doctorat 

Contractes PIPF
Doctorat en Comunicació

  CAS

   1

resolució

puntuacions

 

 

Màsters

Ajut de matrícula

Internship

Rita Wing-CAE

Màster en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat

3

Resolució

1

Resolució

 

Curs 2020-2021

Doctorat 

Contractes PIF
Doctorat en Comunicació

  GRP

   1

resolució

puntuacions

 

Màsters

III Convocatòria

Ayuda a la investigación RTVE

Pràctiques

Extracurriculars

Ajut de matrícula

Internship

UPF-CAE

Màster en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat    

2

Resolució

1

Nova resolució

Màster en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporani Informació 1
Resolució
   
Màster en Investigació en Comunicació Social Informació      
Beca de col·laboració del Ministeri                                     Informació

 

Graus

 
Beca de col·laboració de Ministeri Informació

 

Curs 2019-20

Doctorat Contractes PIF
UNICA CRITICC-POLCOM DIGIDOC-GRECC    
Doctorat en Comunicació

1

resolució

puntuacions

1

resolució

puntuacions

1

resolució

puntuacions

   

Màsters Ajut a l'estudi Ajut de matrícula UPF Fundació Catalunya La Pedrera
Màster en Recerca en Comunicació Social 

1

Resolució

1

0
Màster en Estudis de Cinema i Audiovisuals Contemporanis 0

1

0
Màster en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat

1
Resolució

1

1
Màster Gestió Estratègica de la Comunicació (en conjunt amb la Universitat d'Stirling 0 0 0

 

Beca de col·laboració per a estudiants de 4t de grau i Màster

COLAB  Beca de col·laboració per al curs 2019-2020 Fins el 18/09/19 Servei de Gestió Acadèmica

 

Curs 2018-2019 

Màsters Assistent de docència (*) Ajut a l'estudi Ajut de matrícula UPF Centre for Animal Ethics Fundació Franz Weber Fundació Catalunya La Pedrera
Màster en Recerca en Comunicació Social 

1

Resolució

1

Resolució

1

0 0 0
Màster en Estudis de Cinema i Audiovisuals Contemporanis

1

Resolució

0

1

0 0 0
Màster en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat

1

Nova resolució

1

Resolució

1

1

Resolució

1

Resolució

1

Màster Gestió Estratègica de la Comunicació (en conjunt amb la Universitat d'Stirling

1

Nova resolució

0 0 0 0 0

(*) Per a la beca d'assistent de docència, en data de formalització de la beca l'estudiant ha de disposar de NIE i número de la Seguretat Social.

Doctorat Contractes PIF
CINEMA JOVIS.com MEDIUM    
Doctorat en Comunicació

1

resolució

puntuacions

1

resolució

puntuacions

1

resolució

puntuacions

Cursos anteriors