Unitat de Coordinació Acadèmica de Comunicació

Curs 2020-2021

Doctorat  Contractes PIF
Doctorat en Comunicació

  GRP

   1

resolució

puntuacions

 

Màsters Ajut de matrícula UPF
Màster en Recerca en Comunicació Social 

 

Màster en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat

 

Màster Gestió Estratègica de la Comunicació (en conjunt amb la Universitat d'Stirling  

Curs 2019-2020

Doctorat Contractes PIF
UNICA CRITICC-POLCOM DIGIDOC-GRECC    
Doctorat en Comunicació

1

resolució

puntuacions

1

resolució

puntuacions

1

resolució

puntuacions

   

Màsters Ajut a l'estudi Ajut de matrícula UPF Fundació Catalunya La Pedrera
Màster en Recerca en Comunicació Social 

1

Resolució

1

0
Màster en Estudis de Cinema i Audiovisuals Contemporanis 0

1

0
Màster en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat

1
Resolució

1

1
Màster Gestió Estratègica de la Comunicació (en conjunt amb la Universitat d'Stirling 0 0 0

 

Beca de col·laboració per a estudiants de 4t de grau i Màster

COLAB  Beca de col·laboració per al curs 2019-2020 Fins el 18/09/19 Servei de Gestió Acadèmica

 

Curs 2018-2019 

Màsters Assistent de docència (*) Ajut a l'estudi Ajut de matrícula UPF Centre for Animal Ethics Fundació Franz Weber Fundació Catalunya La Pedrera
Màster en Recerca en Comunicació Social 

1

Resolució

1

Resolució

1

0 0 0
Màster en Estudis de Cinema i Audiovisuals Contemporanis

1

Resolució

0

1

0 0 0
Màster en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat

1

Nova resolució

1

Resolució

1

1

Resolució

1

Resolució

1

Màster Gestió Estratègica de la Comunicació (en conjunt amb la Universitat d'Stirling

1

Nova resolució

0 0 0 0 0

(*) Per a la beca d'assistent de docència, en data de formalització de la beca l'estudiant ha de disposar de NIE i número de la Seguretat Social.

Doctorat Contractes PIF
CINEMA JOVIS.com MEDIUM    
Doctorat en Comunicació

1

resolució

puntuacions

1

resolució

puntuacions

1

resolució

puntuacions

Cursos anteriors