Durada
1 any acadèmic a temps complet, 2 anys acadèmics a temps parcial (60 crèdits ECTS)
Calendari
De setembre a juny
Horari
Presencial de tarda
Preu
Estudiants UE: 1.800 € | Estudiants no UE: 5.749,8 €
Places
30